Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد

Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد

Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد

نوشته‌ای که پیش رو دارید ترجمه‌ایست از یادداشتی به عنوان “The French sci-fi comic that inspired Blade Runner and Akira” نوشته‌ی “اِولین ونگ” که قبلا در dazeddigital.com نشر یافته شده شده بود.


در دهه‌ی هفتاد-هشتاد مجموعه‌کمیکی نشر یافته شده می‌شد که شاید در صورتی که نشر یافته شده نمی‌شد هرگز داستان‌ علمی‌تخیلی مدرن به وجود نمی‌آمد. کمیک “متال هرلنت” (Metal Hurlant به فرانسوی یعنی فلزِ جیغان) که هر کسی که فکرش را بکنید از ریدلی اسکات و همچنین گیبسون گرفته تا کارگردان آکیرا، همه اعتراف نموده اند که تحت تاثیرش بوده‌اند.1183688 300x397 Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد

کمیکی فرانسوی و همچنین مغزبرانداز و همچنین مجنون و همچنین آوان‌گارد و همچنین مملو از شهو.انگاری. اثری آنقدر تاثیرگذار که به نظر فردی یا شخصی به نام ژان‌پیر دیونه که یکی از بنیان‌گذارانش بوده، تنها و فقط یک کمیک نبود، که جریانی هنری‌ بود، و همچنین چه بسا که تاثیرش به تاثیرِ سورئالیسم پهلو می‌زد:

من هنگام و زمانی که گرفتم بحث و داستان رو که دیدم آلن‌ رنه اولین کسیه که مشترک مجله شده و همچنین کریس مارکر دومی و همچنین فلینی هم پنجمی.

من هنگام و زمانی که گرفتم بحث و داستان رو که اگه از جرج لوکاس مقدمه می‌خواستم، هنوز یه هفته‌‌نشده واسم می‌فرستاد.

 نقل از مصاحبه‌ی سال شمسی ۲۰۱۳

پس خالی از لطف نیست که ماجرای تولد “متال هرلنت” را آن هم‌روش بخوانیم که در اولین شماره‌ همزادِ آمریکایی مجله روایت کرده بودند(“هوی متال” Heavy Metal ورژن و نسخه‌ی امریکایی متال هرلنت می باشد که در ۱۹۷۷ افتتاح شد و همچنین هنوز هم چاپ می‌می شود):

The original Moebius designed Humanoids logo The Humanoids founding fathers l r Farkas Dionnet Druillet Moebius Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد

در ساعت چهار نوزدهمین صبح دسامبر ۱۹۷۴، در پسِ نگاهِ مجنونِ ارغنون‌سازِ فلک، به وقتِ عیدِ نیکاسیوسِ مقدس(آن هم قدیس که ظهورِ وحشیانی که سرش بریدند را خبر داده بود)، در معرضِ آن هم بسیارچیزهای چرخنده در مدارات که نظاره‌‌گر بودند، چهار فردی که هرگز به هم ربطی نداشتند و همچنین پیش از آن به نام‌های “درویه”(Druillet) و همچنین “دیونه”(Dionnet) و همچنین “موبیوس”(Moebius) و همچنین “فارکاس”(Farkas) خوانده می‌شدند، استحاله یافتند و همچنین تغییر پیدا کردن به “انسان‌وارگانی متداخل” (Humanoids) شدند. پس اندکی بعدتر مجله‌ای بر روی دکه‌ها وجود مادی گرفت، که “متال هرلنت” Metal Hurlant نامش دادند. متال هرلنت -فلز جیغان- (فارغ از هرمعنایی که اسمش داشته باشد) توسط انسان‌وارگان متداخل به زیور طبع آراسته می‌شد(و همچنین می‌می شود) ولی تو گویی که حاصل تراوشات ذهن بیگانگان بود، و همچنین به راستی هم که بود. زیرا و به درستی که از فرانسویان بود.

 

البته واقعیت اینقدر هم دراماتیک نبود، زیرا و به درستی که آن هم چهار فردی که ظاهرا به هم ربط نداشتند از قضا به هم ربط داشتند و همچنین عملا یک مشت آدم عاصی‌ و همچنین درمانده بودند که دوباره پیش هم برگشته بودند. “دیونه” که ژورنالیست و همچنین نویسنده بود، هم جهت کارهای “فیلیپ درویه” و همچنین هم جهت “موبیوس”، قبلا متن‌ نوشته بود. آن هم “فیلیپ درویه” که به‌خاطر سلیقه‌ی «باروک و همچنین ال-اس-دی-آرتی‌»اش مشهور بود و همچنین آن هم “موبیوس”(با نام اصلی ژان ژیرو Jean Giraud) که با سبک «تن‌تن‌‌‌-و همچنین‌-سالوادوردالی‌-در-فضا»یش اسطوره‌ می‌شد و همچنین اثبات و یا تایید بزرگانی مثل یودوروفسکی و همچنین میازاکی را می‌گرفت. زیرا و به درستی که Pilote و همچنین L’Echo des Savanes یعنی ناشران قبلی کارهایشان، از پس چاپ مجموعه‌کمیک‌های سای‌فای بر نمی‌آمدند، اجبارا خودشان دست‌به‌کار شدند و همچنین انتشاراتی جدید تاسیس کردند. پس فارکاس یعنی فرد یا شخص چهارم هم بهشان پیوست تا حسابدارشان باشد. اگرچه درویه در مصاحبه‌ای راجع به فارکاس گفته “یک شیاد به‌تمام‌معنا ‌بود‌” که “هنوز شش‌ماه نگذشته بود گفت ماشین می‌خوام” و همچنین بعد هم رفت تا “با مکعب‌روبیکاش پول پارو کنه”.

البته دیگر متال هرلنت در کار نیست زیرا و به درستی که مجله سال شمسی ۱۹۸۷ تعطیل شد و همچنین تلاش جهت احیایش در سال شمسی ۲۰۰۴ هم ناموفق بود. متال هرلنتی که نثری نوآورانه‌ و همچنین طراحی‌هایی نشئه‌کننده‌ داشت، و همچنین به طرزی کمرشکن خوش‌استیل بود.

پس متال‌هرلنت چه ویژگی‌ای داشت که دنیای علمی‌تخیلی را تکان داد؟ آن موضوعیست که باقی مقاله را به آن هم خواهیم پرداخت.


بی‌نظیر و همچنین سرکش!


در ابتدای ابتدا تنها و فقط کمیک‌های بلژیکی-فرانسوی‌ خانواده‌پسند بودند تا که چندین دهه گذشت و همچنین نوبت “باربارلا” رسید. آن هم باربارلا که با شیطنت‌های فضایی‌ شهو. انی‌اش، صدای «اِوا خاکِ عالم‌ِ» خیلی‌ها را درآورد. بعد دهه‌ی ۶۰ شد و همچنین نوبت به “هاراکیری“ رسید که هجونامه‌‌ بود و همچنین روی جلدش می‌نوشتند “Journal bête et méchant” یعنی «یه مجله‌ی مزخرف و همچنین فاسد». هجونامه‌ای که شبیه “مجله‌ی مَد” بود(Mad Magazine یک مجلهٔ طنز آمریکایی)، منتهی سیاسی‌تر و همچنین بزرگانه‌تر که فتیش چیزهای حال‌به‌هم‌زن داشت و همچنین دائما می‌خواست فتنه به پا کند. کمیک‌هایش زشت و همچنین خشن و همچنین کوتاه بودند و همچنین عقده‌ی کثافت‌ومدفوع‌شان را با تابوهای جنسی و زناشویی و جنسی‌ و همچنین دعواهای سیاسی‌ قاطی می‌کردند و همچنین ترکیبی عجیب می‌ساختند.  هاراکیری سر مردن و مرگ ریاست‌جمهور شارل دو گل هم دست از شوخی برنداشت تا بالاخره درسال ۱۹۷۰ به خاطر توهین به ارزش‌های ملی تعطیلش کنند. “شارلی اِبدو” (به فرانسوی: Charlie Hebdo به معنای «هفته‌نامه شارلی») جانشین هاراکیری شد و همچنین مجله‌های بزرگسالانه‌ی غیره ای هم مثل “L’Echo des Savanes” و همچنین “Fluide Glacial” هم از آن هم خط مشی پیروی کردند و همچنین راه هاراکیری را ادامه دادند.

متال هرلنت ولی باید توجه داشت با آن هم مجله‌ها قاطی نشد. موبیوس در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش در آن‌باره گفته بود که:
ما می‌خواستیم همه‌چیز رو عوض کنیم.
می‌خواستیم سرتاپامون جدید و تو و تازه باشه و همچنین غریب.
پس روی علمی‌تخیلی‌‌ها و همچنین فانتزی‌های سیاه، تمرکز کردند و همچنین قالب کلی کارشان مشخص شد تا یک عده از هنرمندان پرآوازه دور هم جمع بشوند و همچنین بعضی از بهترین کمیک‌های تاریخ اروپا را خلق کنند. کمیک‌هایی که از شکلِ سنتی روایت در گریز بودند تا دیالوگی در کار نباشد، بر سر پیوستگی و همچنین انسجام طرح‌ها هم سختگیری نمی‌کردند و همچنین منطق را سورئال نگه‌ می‌داشتند و همچنین طنز متا-فیکشنی می‌ساختند. جلدها هم گوتیک‌روش و همچنین عامه‌پسند‌ بودند و همچنین مخاطب را یاد پراگرسیو-راک می‌انداختند. مثلا جلد یکی از شمار‌ه‌ها یکی از کارهای مرتبط به نکرونومیکن‌ اچ.آر.گیگر بود و همچنین در یکی دیگر ژان-میکل نیکوله یک روبات دامنیتریکس تصویر کرده بود که مشتری‌اش را تا سر حد مردن و مرگ کتک می‌زد.
Arzach by Moebius2 Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد
مجله را هم که ورق می‌زدی داستان‌هایی پیدا می‌کردی که به شدت سینمایی بودند و همچنین جزئیاتی به شدت ظریف داشتند. با پلات‌های اکسپریمنتال و همچنین جهان‌بینی‌ای فلسفی که طنزش در پس لایه‌ها پنهان می‌ماند. اینقدر جهان‌سازی قصه‌هایشان را مهم جلوه می‌دادند و همچنین ایهام بصری ساخته یا ایجاد می‌کردند، که هنگام و زمانی که مخاطب در بین مکاشفات وهمی‌اش با آن هم برهنگی‌‌ها روبرو می‌شد، هم می‌توانسته بود از تصویرسازی‌های هرزه نگاری شده حظ ببرد و همچنین هم می‌توانسته بود وقتش را در جست‌وجوی اشارات پنهان متافیزیکی‌شان صرف کند(بعضی از مجموعه‌ها زن را طوری تصویر می‌کردند که به عقیده‌ی اشخاصِ بسیاری مصداقِ بارزِ سکسیسم بود). آیا آن کار متال هرلنت، افاده‌ی روشنفکری به حساب می‌آمد؟ بله قطعا! ولی درنظر بگیرید جهت کمیک‌های آن هم دوره صرفا  پزِ خالی روشنفکری آمدن هم هنر بوده و همچنین یک ترقی مهم حساب می‌شده.


بهتر از هر سفیری!


دهه‌ی شصت آمریکا معدن کمیک‌های زیرزمینی بود. کمیک‌هایی که شاید بهترین مثال‌شان کارهای چرک و همچنین خشن و همچنین کانترکالچر رابرت کرامب باشد. موبیوس شیفته‌ی آن هم کمیک‌های زیرزمینی بود چنانچه در اولین مصاحبه‌ی آمریکایی‌اش(که در هوی‌متال چاپ شده بود) گفته بود:

هم بهترین بوهایی که تو جهان پیچیده از سمت آمریکا میاد، هم بدترین بوها.
آمریکا هم بهوش‌ترین آدما رو داره، هم بی‌هوش‌ترین آدما رو (به وضع جنسی و زناشویی و جنسی فرهنگ آمریکایی نگاه کنید و همچنین به خشونت‌هاش و همچنین جنگ‌ودعواهاش).
موبیوس و همچنین بقیه‌ی تحریریه‌ی متال هرلنت اینقدر مفتون شیوه‌های انقلابی داستان‌گویی آمریکایی‌ها بودند که وجوه کانترکالچرال را از آن هم کمیک‌های زیرزمینی گرفتند و همچنین با ظرافت‌های هنری کمیک‌های اروپایی‌شان مخلوط کردند.
 14 large Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد

 البته دل به دل راه داشت زیرا و به درستی که در سال شمسی ۱۹۷۷ مجله‌ی امریکایی نشنال لمپون(National Lampoon) امتیاز متال هرلنت را جهت مخاطبین آمریکایی‌اش خرید و همچنین اسمش را هوی متال گذاشت که اسمِ تو‌دل‌بروتری بود. پس آمریکایی‌ها موبیوس و همچنین درویه را شناختند و همچنین چشم باز کردند و همچنین بالاخره با سنت کمیک اروپایی آشنا شدند.

هنگام و زمانی که فرانسوی‌ها از علمی‌تخیلی حرف می‌زنند، بر خلاف انتظار شمایند و همچنین به “اچ‌جی‌ولز” و همچنین “استارترک” یا حتی “ژول‌ورن” اشاره ندارند.
علمی‌تخیلی اصطلاحیست که به قدر مکفی می‌تواند همبرگرهای “بیگ‌مک‌” را به تو نشان بدهد، یا آمریکای جنوبی را، یا “متدیسم” را، و همچنین یا آن هم یاروی همسایه‌ی عجیب‌غریب‌تان را. از “مجله‌ی و همچنینُگ”(به فرانسوی: Vogue) گرفته تا هر چیز بلژیکی‌ای و همچنین هر قوطی‌نوشابه‌ای، همه علمی‌تخیلی‌اند. به آن هم‌سان که موبیوسِ انسان‌واره، در متال‌هرلنت می‌نویسد که هنگام و زمانی که به آلبوم “جانی‌ کش” گوش می‌داده، ناگهان فهمیده که همانا داستان علمی‌تخیلی، کلیسای جامعه می باشد. پس تو ای خواننده‌ی عزیز، آیا حاضری که به قدر مکفی دچار سوءتفاهم بشوی؟
از مقدمه‌ی اولین‌شماره‌ی هوی‌متال
هوی‌متال با چاپ‌تمام‌رنگی و همچنین کاغذهای گلاسه‌اش پرفروش شد، و همچنین به همین‌ خاطر هم نشر کارهای بیشتری از نویسندگان آمریکایی را کلید زد و همچنین هم به دنبال نشر بقیه‌ی آوانگاردهای اروپایی افتاد. آثاری مثل “والنتینا”(Valentina)  اثر “گوییدو کرپاس” که کابوسی بی‌دی‌اس‌ام‌روش بود و همچنین “رن‌زیراکس”(RanXerox) که یک افسانه‌ی دیو و همچنین دلبری عجیب بود که روباتی را روایت می‌کرد که از قطعات دستگاه زیراکس ساخته شده و همچنین در فضای وحشت‌آلود یک دیستوپیا، محافظ دوست‌دخترِ صغیرش شده.

جمع خوبان!


 

1183689 300x415 Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان دادهم متال هرلنت و همچنین هم هوی متال مقاله چاپ می‌کردند، ولی هرچقدر که متال هرلنت بر روی نقد داستان‌های علمی‌تخیلی تمرکز می‌کرد، هوی متال تغییر پیدا کردن به پلی‌بویِ گیک‌ها می‌شد(لقبی که اینترتینمنت ویکلی به آن مجله داد).  جمله‌ی معروفی بود که «هوی‌متال از هر خماری‌ای بهتره» ولی تحریریه متال هرلنت به آن شناخته شدن و شهرت اکتفا نکرد و همچنین از قسمتهای آخر دهه‌ی هفتاد و همچنین بعدا در دهه‌ی هشتاد، از معروف و مشهور‌ترین چهره‌های فرهنگی دوران خواستند که برایشان بنویسند و همچنین خودشان هم در مورد‌شان نوشتند. داستان‌ها و همچنین مقاله‌هایی چاپ شد که نویسندگانش اشخاصی همچون “هارلن الیسون” و همچنین “ویلیام باروز” و همچنین “استیفن کینگ” بودند. در یکی از عجیب‌ترین همکاری‌های تاریخ، یودوروفسکی نوشت و همچنین موبیوس طراحی‌ کرد. با “جان واترز” و همچنین “کاپیتان بیفهارت” و همچنین فدریکو فلینی مصاحبه کردند. “دبی هری” و همچنین “کریس استین” روی جلد دسامبر ۱۹۸۱ مجله رفتند و همچنین از تجربه‌ی کاری‌شان با اچ‌.آر.گریگر گفتند.و همچنین متال هرلنت بود که طراحی فیلم دیدنی و جذاب‌های “بیگانه”(Alien)، “ترون”(Tron)، “عنصر پنجم”(The Fifth Element) و همچنین”امپراتوری ضربه می‌زند”(The Empire Strikes Back) را جهت موبیوس جور کرد. پس در صورتی که آن مجله وجود نداشت، ادراکات ما از زیبایی‌شناسی علمی‌تخیلی هم به کلی فرق می‌کرد.

 

قبلا سای‌فای پر بود از فضاپیماهای راکتی گنده و همچنین سیاره‌های متنوع و گوناگون و مختلف.

یه‌جور نگاه بچه‌گونه و همچنین ماتریالیستی زیرا و به درستی که دنیای بیرونشون رو با دنیای درونشون قاطی کرده بودن. طوری‌که بعدی رو به شکل یه امتداد از حالا می‌دیدن. آن نگاه پس نتیجه آن می شود که‌ی وهمی بود که پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌دادن، که ما همین‌روش می‌ریم جلو و همچنین به یه جور انرژی اعلی می‌رسیم. ولی ما آن نگاه رو عوض کردیم. خیلی تغییر تند و همچنین رادیکالی بود. اینقدر تند که میشه گفت ظالمانه بود.

مصاحبه‌ی موبیوس با هوی متال در ۱۹۸۰


 آن یادداشت نخستین بار در وبسایت و مرکز خبرهای جدید سفید نشر یافته شده شده بود و همچنین با رضایت نویسنده اش در فانتزی کمیک بازنشر شد!


Metal Hurlant: کمیکی فرانسوی، دنیا را تکان داد در تاریخ ۲۰۱۶-۱۱-۰۴ ۱۹:۲۸:۰۴ نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک