روش های ویرایش مقاله انگلیسی

روش های ویرایش مطلب انگلیسی
editing 2 روش های ویرایش مقاله انگلیسی
ویرایش مقاله انگلیسی
به اطلاع محققان محترم می­رساند متن ‌های ارسالی به این فصلنامـه باید همموزیک راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیراین صورت مطلب مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

۱- صفحه آرایی. مقاله در نرم‌افزار Word ورژن ۲۰۰۳ یا بالاتر با حاشیه­ بالا ۳، پایین ۷، چپ ۴ راست ۵ سانتی‌متر، حداکثر در ۲۰ صفحه (از ابتدای صفحه دوم -عنوان و چکیده فارسی- تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم چكيده انگليسي) با فاصله خطوط Single تایپ شود.

۲- منبع نویسی. منبع نویسی درون متنی انتهای متن می بایست به نحوه APA باشد.

· نمونه منبع نویسی داخـل متنی: مزیت رقابتی جمله است ارزش‌های قابل ارائه مجموعه جهت مشتریان (پورتر،۱۹۸۶)، یا پورتر (۱۹۸۶) مزیت رقابتی را به معنای ارزش‌های قابل ارائه کمپانی جهت مشتریان می داند.

· اسامی نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شده و از زیرنویس کردن معادل انگلیسی آنها خودداری نمایید.

· فهرست منابع انتهای متن به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی پس منابع خارجی منظم شود (نیازی به شماره­گذاری نیست).

۳- اشکال، نمودارها، جداول ارتباطات ریاضی هر باید به طور جداگانه به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

۴- ساختار کلی مقالات.

§ صفحه اول:

– عنوان کامل مقاله (تا میزان ممکن کوتاه و گویا باشد)

– نام ­و­ فامیل نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسوول واژه «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص

– نام دانشکده /مؤسسه محل اشتغال و معین ات ارتباط کامل جهت نویسنده(گان) حاوی : نشانی پستی، شماره تلفن (همراه ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

§ صفحه دوم:

– عنوان، چکیده و کلید واژه ‌های انگلیسی

– معین ات نویسندگان (نام ­و­ فامیل نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسئول واژه “Corresponding Author” نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانش کده /مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونیک) به انگلیسی.

§ صفحه سوم:

عنوان چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و کلیدعبارت ‌ها (حداکثر ۶ کلمه ).
§ صفحه چهارم تا انتهای مطلب

بدنه مهم مطلب به صورت شماره گذاری شده به ترتیب زیر باشد.

۱- مقدمه: حاوی بیان مسأله، ارزش موضوع و اهداف یا سوالهای پژوهش. تمام موارد بدون تیتر/شماره در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

۲- مبانی نظری قبلی ه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده پژوهش‌های داخلی خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مـدل مفهومی پژوهش باشد.

۳- گسترش فرضیه‌ها و الگوي مفهومی: در این قسمت از مطلب منتخبی از قبلی ه پژوهش (داخلی و خارجی) که مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده در انتهای همان، متن فرضیه مربوط نوشته شود. در انتهای گسترش فرضیه‌ها می‌توانید الگوی نموداری الگوي مفهومی پژوهش را ارایه نمایید.

۴- روش شناسی: نوع طرح پژوهش، وسائل روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی وسائل (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه‌گیری.

۵- نقد داده‌ها و يافته هاي پ‍‍ژوهش: ابتدا معین ات جمعیت شناختی نمونه مورد ارزیابی پس نتایج تحلیل‌های آماری مد و فرضیه‌های پژوهش گزارش شود. خروجی نموداری برنامـه هایی مانند: Lisrel, AMOS و… به صورت عکس جالب با کیفیت غیر رنگی در متن ارایه شود.

۶- بحث و نتیجه‌گیری: ارایه یافته‌های مهم پژوهش، مواجهه و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهاد های کاربر دی، توصیه پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

در کل متن نوشته‌های فارسی با قلم BMitra نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BMitra 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

BMitra 11

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 12

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید عبارت ‌ها

پررنگ (Bold)

BMitra 12

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

متن فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 13

منابع فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 12

عناوین مهم مطلب

پررنگ (Bold)

BMitra 12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 11

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

۱۱ Times

زیر نو یس‌های لاتین (Footnotes)

معمولی(Regular)

Times 8

روش نگارش منابع خارجی در انتهای مطلب به روش APA

کتاب

یک نویسنده:

· Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

دو یا چند نویسنده:

· Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The Publication of Academic Writing. New York: Modern Language Association.

مقاله مجلات علمی

یک نویسنده:

· Sawyer, J. (1966). Measurement and Prediction, Clinical and Statistical. Psychological Bulletin, 66(3), 178-200.

دو یا چند نویسنده:

· Azizi, S., Ansari, S. A., & Haghighikhah, M. (2009). The Effect of Marketing Strategy and Marketing Capability on Business Performance- Case study: Iran’s Medical Equipment Sector. Journal of Medical Marketing, 9(4), 309-317.

مطلب چاپ شده در کل ه مقالات کنفرانس (Proceedings)

Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time

warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus,

Austria, 10–۱۳ June 1997 (pp. 188–۱۹۵). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

مقالات چاپ شده در روزنامـه و مجلات

روزنامـه :

Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana

News-Gazette, pp. 1, 8.

مجله:

Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won’t help most kids. Science News, 159, 292.

انتها نامـه و رساله

· Carlson, W. R. (1977). Dialectic and Rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation).Yale University, USA.

منابع اینترنتی

وب وبسایت دولتی یا سازمان:

· Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration areas.

Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm

· Midwest League. (n.d.). Pitching, individual records. Retrieved from

http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

صفحات شخصی: (چون امکان تغییر صفحات وجود دارد، تاریخ دسترسی درج می­شود)

· Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

نحوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

کتاب

یک نویسنده:

رضاييان، علي. (۱۳۸۶). مباني سازمان مديريت (چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.

دو یا چند نویسنده:

عزيزي، شهریار، فتحي، سعید و نوري، روح الله. (۱۳۹۰). پروگرام ‌ريزي استراتژيک تجارت الکترونيکي. تهران: موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني.

کتاب ترجمه شده:

بلنسکی، نیک. (۱۳۸۱). مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمان‌ها (ترجمه منصور شریفی کلویی). تهران: هوای تازه.

مقاله

یک نویسنده:

حمیدی زاده، محمدرضا. (۱۳۹۰). نظريه زمان و آينده پژوهي بر اساس نظريه فهم و درك. مطالعات مديريت راهبردي، ۶، ۱۰۱-۸۱.

دو یا چند نویسنده:

عزیزی، شهریار، نمامیان، فرشید درویشی، زهرا. (۱۳۹۰). بررسي عوامل تعيين کننده ارزش برند با رويکرد مالي در شرکـت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت بازرگانی، ۳۹، ۳۲-۹.

انتها نامـه رساله

عزیزی، شهریار. (۱۳۸۸). طراحي تبيين الگوي عوامل تاثیر گذار بر عملکرد نيروي‌فروش با رويکرد سازمان فروش. (رساله دکترا). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

منابع اینترنتی

وب وب سایت دولتی یا سازمان:

سازمان بنادر دریانوردی (۱۳۹۱). ایران ترانزیت. قابل دسترسی در آدرس: http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحات شخصی

روستا، احمد. (۱۳۹۱). استراتژی صادرات. قابل دسترسی در آدرس: http://www.drroosta.com/learning-articles/19-marketing-sales/26-export-strategy

در نهایت با توجه به مطالب بیان شده ساختار کلی متن ­های ارسالی بایستی به صورت زیر باشد.

ساختار مقالات ارسالی به فصلنامـه چشـم انداز مدیریت بازرگانی

عنوان مطلب

نام فامیل نویسندگان (به همراه کلیه معین ات)

چکیده فارسی

کلید واژه ‌ها:

Paper Title

Authors

Abstract

Key Words:

۱- مقدمه

۲- مبانی نظری قبلی ه پژوهش

۳- گسترش فرضیه‌ها و الگوي مفهومی

۴- روش شناسی پژوهش

۵- تحلیل داده‌ها و يافته­هاي پژوهش

۶- بحث و نتیجه‌گیری

منابع

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک