گزارش کارآموزی نقش ارتباطات عمومی در سازمان

اولين چيزي كه به ذهن بيشتر مردم خطور مي كند وقتي كه كلمه رهبر ي را مي شنوند رهبر ي تجارت نيست بلكه فرمانبردار ي مذهبي، سياسي و اجتماعي است.
55544 گزارش کارآموزی نقش ارتباطات عمومی در سازمان
مشاور پایان نامه

مشاور پایان نامه,مشاور پایان نامه,مشاور پایان نامه

رهبر ان به شكل گيري اهداف گروهها کمک كرده اعضاي گروهها را تحت تاثير قرار داده تشويق مي كنند تا در رسيدن به اهداف صرف كنند. ويژگي فرمانبردار ي يكي از مهمترين عوامل در تعيين موفق يت بقاي گروهها سازمانها مي باشد. بيشتر تعاريف فرمانبردار ي ۳ جزء دارند. تاثير گذاري، گروه، هدف، فرمانبردار ان افرادي هستند كه به رفتار ديپرهزینه تاثير مي گذارند. فرمانبردار ي اکثرا بررسي و بررسي دريافت متن يك گروه بررسي مي شود. بنابراي ن تعريفي از رهبر ي عبارتست از:
فرآيندي كه در آن يك فرد اعضاي گروه را در جهت كسب اهداف گروه تحت تاثير قرار مي دهد. روابط آدم ها تحقيق و مديريت روابط بين افراد را شرح مي دهد. ارتباطات عمومي درباره رابطه يك سازمان بالا زمان ديگر مي باشد. تمام افراد هـر روز روابط عمومي را تمرين مي كنند. چنانچه چه ما از روابط عمومي به عنوان يك پديده قرن ۲۰ فكر مي كنيم ولی ريشه هاي ارتباطات عمومي بسيار قديمي اند. اصطلاح ارتباطات عمومي نخستين بار در سال ۱۸۹۵ توسط انجمن راه آهن امريكا به كار رفت. تاريخ روابط عمومي نوين مي تواند به سال ۱۹۰۶ برگردد.
اداره روابط عمومي مخاطبين:
مديريت روابط رسانه اي، مديريت روابط كاركنان، مديريت روابط كاركنان، مديريت ارتباطات استفاده كنندگان، كارمند روابط عمومي، رشته روابط عمومي، دوره ارتباطات عمومي و… كارورزان روابط عمومي بايد با مخاطبين مختلف زيادي رابطه برقرار كنند تا بتوانند در اين زمينه خوب يت كامل را كسب كنند.
تاريخچه اي از روابط عمومي:
اين اصطلاح با معني كنوني جهت نخستين بار در دهه پايان قرن نوزدهم در امريكا به كار رفت. در محافلي كه با روابط عمومي آشنا هستند تنها دو حرف بزرگ PR مي آيد. فرانسه زبانها آن Relations Publiques، آلماني زبانها اکثرا همان تركيب انگليسي و يا«offentlichkeitsarbelt» مي نامند.
شخصي كه اولين نفري است كه رشته روابط عمومي را توسعه و گسترش مي دهد. دكتر حميد نطقي يك شخص پيشگام روابط عمومي در ايران مي باشد. شخصي كه با دانش ويژه اش در ارتباطات عمومي قدرت تاثير براي مردم را دارد.
۱- منبع رابطه يك شخص نيست بلكه يك سازمان رسمي است فرستنده معمولا يك رابطه گر ماهر کارشناس است.
۲- پيام ارسالي از رسانه هاي همگاني قبلا تهيه شده به طور يكسان توزيع مي شود.
۳- وسيله ارتباطي براي تعداد كثيري از مردم تهيه شده اند از اين نظر رابطه بين فرستندگان و دريافت كنندگان از طريق اين رسانه ها يك رابطه توده وار است.
۴- اين گونه رابطه لزوما يك رابطه غير شخصي يك سويه است.
۵- سرچشم ه منبع رابطه توده در سازمانهاي متمركز و بروكراسي وسیع قرار دارد. از بين اين سازمانها و پيام گيران آنها شكاف عظيمي وجود دارد. بدين شكاف فاصله اجتماعي حكايت از رابطه نامساوی بين فرستنده گيرنده مي كند هر چيز كه فرستنده فاقد اقتدار رسمي براي دريافت كنندگان پيام مي باشد با اين وجود فرستنده از منابع بيشتر تخصص اقتدار بيشتري نيست به دريافت كننده برخودار است.
۶- محتواي پيام ارسال شده جهت همگان يك شكل و يكسان است تمايزي وجود ندارد.
۷- در رابطه توده گيرنده پيام متصل است را در رابطه توده با توجه به مبادله كالا طرفين رابطه نسبت به يكديگر احساس تعهدي نمي كنند زيرا ورود به اينگونه بازارهاي رابطه اکثرا ٌ داوطلبانه است.
۸- در رابطه توده رابطه يك فرستنده با تعداد كثيري پيام گيراست كه در آن به طور همزمان جهت همگان ارسال مي شود سبب شدت آني و دريافت كنندگان پيام و عكس العمل آن ها در يك زمان مشابه مي شود. هر چند كه نمي توان ادعا كرد كه تائيد پيام بر تمام پيام گيران يك شكل خواهد بود ولي مي توان پيش بيني كرد كه فرق در عكس العمل هاي مخاطبين به مراتب كمتر از فرق هايي خواهد بود كه در رابطه چهره به چهره اتفاق مي افتد.
رابطه جمعي:
براي رابطه جمعي تعاريفي بيان شده است از عبارت :
ژان استونزي در كتاب روانشناسي اجاع مي گويد رابطه جمعي يا بهتر بگويم رابطه در ميان توده ها عبارآزمایش از:
انتقال انديشه ها به تعداد فراواني از افراد در آن واحد است.
ژوزف تي كلاپر در كتاب تاثير رابطه جمعي مي گويد: رابطه جمعي عبارآزمایش از رساندن اطلاعات، ايده ها و برداشت ها از طريق وسايل ارتباطي دريافت اين اطلاعات به وسيله عده اي از آدم ها در يك زمان او اضافه مي كند كه از ويژگيهاي رابطه جمعي عظمت نفوذ آن است.
ساندني هيد در كتاب پروگرام هاي راديو و تلويزيون در امريكا مي گويد عبارت رابطه جمعي در پنج ويژگي است:
۱- تعداد گيرندگان وسايل رابطه جمعي نسبتا زياد است.
۲- تركيب گيرندگان بسيار متنوع است.
۳- با ارسال پيام از طريق وسايل رابطه جمعي نوعي تكثير پيام به وجود مي آيد.
۴- توزيع پيام زياد سريع است.
۵- هزينه جهت مصوف كننده كم است.
به تعريف آقاي محسنيان راد از رابطه جمعي داشته باشيم كه مي گويد رابطه عبارآزمایش از: فردگرد انتقال پيام از سوي فرستنده جهت گيرنده مشروط بر آن كه در گيرنده پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود. براي رابطه جمعي نيز تعريف همين است فقط به جاي گيرنده پيام بايد گيرندگان پيام نوشت. در رابطه جمعي با اهمیت اين است كه معني مشابه مورد نظر فرستنده پيام در ذهن تعداد بيشتري از گيرندگان پيام متجلي شود هر چه درصد اين تعداد بيشتر شود آن رابطه كاملتر است.
رابطه كاربردي روابط عمومي با وسايل رابطه جمعي:
از آنجا كه برقراري ارتباط انتقال پيام ها هسته مركزي كانون اصلي فعالی تهاي روابط عمومي را تشكيل مي دهد. مسئولين ارتباطات عمومي بايد وسايل كانال هاي ارتباطي موجود در جامعه را بشناسند نسبت به روش كاركرد آنها داراي آگاهي كامل باشند در اينجا شیوه كاركرد چگونگي از تعداد وسايل ارتباطي چون روزنامـه ، مجله، كتاب، راديو، تلويزيون فيلم را بررسي مي كنيم و هدف چگونگي بهره گيري ارتباطات عمومي از اين وسايل امكاناتي كرلين رسانه ها در اختيار ارتباطات عمومي قرار مي دهند مورد تذکر مي باشند.
۱- روزنامـه : هر ورژن از روزنامـه صدها خبر و چندين گزارش، متن تفسير را دارا مي باشد كه اكثر اخبار مندرج در روزنامـه از طريق اطلاعيه هاي روابط عمومي ها يا نوشتن و اطلاع دادن داوطلبانه مردم به دست مي آيد. متقابلا روزنامـه ها در كارهاي روابط عمومي داراي نقش اساسي بنيادي هستند چون وسائل رساندن پيام هاي آنان به مردم هستند . روزنامـه ها به هر گونه نوشته و اوراق حاوي خبر اطلاعاتي كه ارزش انتشار داشته باشند نيازمند متقابلا ارتباطات عمومي ها به روزنامـه ها براي درج نشر پيام محتاجند. مسئولين روابط عمومي وقت يكه به هـر روز نامـه فكر مي كنند بايد به ياد داشته باشند كه آن يك موسسه اقتصادي انتفاعي است جهت كسب سود به وجود آمده كالاهايي كه اين موسسه مي فروشند به مشتري عرضه مي كند، خبر، تفسير، تحليل، گزارش آگاهي تبليغاتي زمانيكه يك اطلاع خبري در روزنامـه چاپ مي گردد از نظر دبير آن روزنامـه حاوي خبر مطلب جالبي جهت اكثر خوانندگان آن روزنامـه بايد باشد كه اين اصل خیلی مهم بايد مورد توجه مسئولين ارتباطات عمومي قرار گيرد و در مورد هـر روز نامـه مسئولين روابط عمومي بايد به نكته زير تذکر كنند تا بدانند چه خبري و مطلبي را در چه زماني به چه كسي در روزنامـه تحويل دهند.
سرويس شهري يكي از سرويسهاي با اهمیت زیاد از نظر روابط عمومي مي باشد اطلاعيه هاي خبري كه از ارتباطات عمومي هاي موسسات به روزنامـه ها ارسال مي شود به سرويس شهري داده مي شود روزنامـه هاي كثيرالانتشار عموما ۱۰۰ اطلاعيه خبري در روز از طريق ارتباطات عمومي ها دريافت مي كنند كه اكثرا آنها به دليل آنكه از نظر آن روزنامـه فاقد ارزش خبري است چاپ نمي شود.
فرصتهاي ارتباطات عمومي در روزنامـه ها:
مطالبي كه ارتباطات عمومي ها براي روزنامـه ها ارسال مي كنند به ۲ دسته تقسيم مي شوند:
۱- اطلاعيه هاي خبري: نوشته اي آماده است براي چاپ كه با رعايتروش هاي خبري بوسیله ارتباطات عمومي تهيه و به وسايل رابطه جمعي ارسال مي گردد.
۲- اوراق حاوي اطلاعات و انبار و مطالب پيرامون رويدادها كه خبرنگاران نويسندگان سرويس هاي گوناگون روزنامـه شخصا آنرا مطالعه و مطالب مورد نظر را گزینش كرده مبنايي براي تهيه، گزارش، مطلب ، يا مصاحبه قرار مي دهند.
رعايت اين نكات همکاری بين روابط عمومي ها و مجلات را افزايش مي دهد:
۱- ايده مطلب را با مسئول مجله در ميان گذاشته بعد از همآهنگ ي هاي ضروری تهيه و تدوين مطالب آنرا به عهده گرفتند.
۲- ليستي از عناوين مطالبي كه مي توانيد در مورد آنها اخبار گزارش هاي قوميه را نثر نماييد به مسئول مجله بیان نمود ه و بعد از تاييد سردبير به تهيه تدوين پاره اي از آن مطالب بپردازيد.
۳- از مسئول مجله بخواهيد عناويني كه طرفدار به تهيه چاپ آن مي باشد را به شما ارائه نمايند.
۴- متخصصين موسسه را ترقيب نماييد تا از طريق ارتباطات عمومي مقالات مشورت هاي كارشناسانه در اختيار مجلات قرار دهند.
خبر خبرنويسي در ارتباطات عمومي:
يكي از فعالی تهاي روابط عمومي اطلاع رساني است اين فعالی ت در اشكال مختلف صورت مي پذيرد كه يكي از اشكال آن است. در واقع خـبر مجمعه اي از اطلاعاتي است داراي ارزشي خبري باشد. كه براي بهره برداري از مخاطب و آگاهي دادن به او تهيه مي شود. گزارش عيني از واقعيت هاست كه داراي يك چند اهمیت خبري بوده و ابه احتمال زیاد لا تحت تاثير عوامل درون سازماني و برون سازماني قرار دارد.
كاربردهاي خـبر در روابط عمومي:
۱- اطلاع رساني: ارتباطات عمومي مي تواند عملكرد سازمان نتايج تحقيقات، دستاوردهاي جديد تغييرات تازه سازمان خود را در غالب خـبر تنظيم كند در اختيار رسانه ها قرار دهد. در همين راستا بايد به كارشناسان ارتباطات عمومي ها آموزش خبرنويسي داد تا بتواند در جهت پيام رساني به مخاطبان خوب باشند بنابراي ن نخستين كاركرد خـبر اطلاعات مربوط به سازمان مخاطبان است.
۲- برجسته سازي: منظور از برجسته سازي رويدادهاي مختلف به جهت ارتقاء ديدگاه خاصي به مخاطبان است. در واقع با برجسته سازي بعضي اطلاعات در غالب آنرا با ارزش جلوه داده و از ساير اطلاعات ممتاز مي سازيم.

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک