نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland

نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland

نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland

بافی شکارچی ومپایر در سرزمین عجایب

 

I Hate Fairyland Vol 1 1 195x300 نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland

 

کمیک : من از سرزمین پریان متنفرم ( I Hate Fairyland ) – جلد ۱

 

تعداد شماره ها : ۵

 

نویسنده، قلم زن و همچنین طراح : اسکاتی یانگ

 

ناشر: ایمیج

 

منتقد: فرنوش فدایی

 

امتیاز: ۸ از ۱۰

 


 

آلیس در سرزمین عجایب را که یادتان هست؟
خب می توانید او را فراموش کنید. زیرا و به درستی که حالا گرترود را داریم که از حفره ای درون زمین سقوط می کند و همچنین به سرزمین عجایب مختص خودش می رود و همچنین مشغول ماجراجویی می می شود.
البته هر سفر ماجراجویانه ای که ۲۷ سال شمسی بدون پس نتیجه آن می شود که به طول انجامد، بلاخره هر آدمی را به ستوه می آورد و همچنین معصومیت هر کودکی را به باد می دهد. قهرمان آن قصه هم از آن قاعده ی نانوشته مستثنی نیست و همچنین ۲۷ سال شمسی می باشد که به همراه راهنمای خود لری که یک حشره می باشد، سعی می کند کلیدی را پیدا کند که به او اجازه ی بازگشت به سرزمین خودش را می دهد؛ و همچنین در آن مدت در آن سرزمینِ به ظاهر اتوپیایی و همچنین به اصطلاح پریانی، سکنه و همچنین شهروندان و مردم شهر او را “مهمان” خود میشمارند. ولی واقعا کدام ساکن هر مدینه ی فاضله یا نافاضله ای حاضر می باشد که ۲۷ سال شمسی آزگار از یک مهمان بد قلق و همچنین قدر نشناس پذیرایی کند و همچنین کفری نشود؟
گرترود، که ظاهر یک دختر بچه ی بامزه و همچنین دوست داشتنی را دارد، در واقع سنش به عدد سی می رسد و همچنین روحیه اش با اقامت تبعید وارش در سرزمین پریان خشن و همچنین نامنعطف گشته؛ طوری که کافیست کمی با او جر و همچنین بحث کنید تا تو را به گلوله تفنگ ببندد و همچنین حمام خون راه بیندازد و همچنین می توانید مطمئن باشید آن کار را نه صرفا از سر اجبار، بلکه به نیت تفریح انجام می دهد. در واقع همین دختر کوچک به ظاهر معصوم و همچنین دوست داشتنی در طول سفرهای اودیسه وارش دست به اعمالی می زند که در نظر هر ذهن منطقی از امثال او بعید به نظر می رسد. ولی کافیست گروترود را بشناسید تا متوجه شوید علی رغم آن پوسته ی ظاهری، اثری از رحم و همچنین مروت در وجود او نمانده، و همچنین درست در تضاد با شخصیت او، هپی را داریم، که درست مانند ظاهرش، یک دختر بچه می باشد، و همچنین مثل اسمش، شاد و همچنین شنگول می باشد و همچنین راستش از آن هم نوع بچه های گل با ادب اعصاب خوردکن می باشد. همچنین برعکس گرترود به جای آنکه با چنگ و همچنین دندان به جان بقیه بیوفتد از رنگین کمان انفجاری، اسب تک شاخ و همچنین امثال آن عناصر تیپیکال فانتزی بهره بری و استفاده می کند. او که به تازگی به سرزمین پریان آمده می باشد، در جست و همچنین جوی کلید بازگشت به منزل و خانه، تغییر پیدا کردن به رقیب گرترود می می شود و همچنین الحق رقیب قدری هم هست.

Untitled نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland
“از سرزمین پریان متنفرم” از آن هم کار هایی می باشد که دل خواننده به تمام شدنش مایل نیست بلکه بتواند اکثرا و بیشتر گوشه و همچنین کنار های دنیای عجیب و همچنین قوانین عجیب ترش را ببیند و همچنین بشناسد تا از برخورد کاراکترها با موقعیت های متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین دیالوگ هایی که بینشان رد و همچنین بدل می می شود حظ ببرد. طراحی کار فوق العاده می باشد و همچنین جهانی رنگارنگ را تصویر می کند که در آن همِ واحد، هم تم فانتزی داستان پریانی روشن و همچنین پر زرق و همچنین برقش خودنمایی می کند و همچنین هم پنل های گوتیک خون بار و همچنین پر از دل و همچنین روده و همچنین اسلشر مانندش احساس غریبی ساخته یا ایجاد میکنند. در عین حال ایده های بصری پیاده شده در طراحی سرزمین های داستان منحصر به فرد می باشد. مثل دشتی که در آن هم نوزاد های قنداق شده به سان علف های هرز روئیده اند و همچنین مدام به گریه و همچنین زاری مشغولند. یا کوه هایی که بر قله شان صورتک هایی قرار دارد و همچنین از فرازشان مخاط سبزی جریان دارد که دامنه را در بر می گیرد و همچنین گرترود مجبور می باشد از همه ی آن موانع و همچنین مصائب عبور کند تا به کلیدش برسد.
نقطه ی غیره ای که در مورد ی آن کامیک دوست دارم، جایگزینی خلاقانه ی واژه هایی مانند Fluff یا Hug یا Muffin بجای الفاظ رکیک می باشد. هم یک جور هایی به فاز کودکانه و همچنین پریانه ی کار می خورد، و همچنین هم حق مطلب را در باب انسجام ساختاری کار جهت سورئال و همچنین غیرطبیعی بودن نوع طنزش ادا می کند. (البته حرف من را اشتباه برداشت نکنید. از سرزمین پریان متنفرم، ابداً یک کار کودکانه نیست.)
نقطه ی تحسین برانگیز دیگر کامیک آن می باشد که صرفا بسته ای از ایده های خلاقانه و همچنین نقاط لذت بصری دوست داشتنی و جذاب آن هم را شکل نمی دهد، بلکه کاراکترهایش و همچنین دینامیک و همچنین شیمی بینشان غنای متعجب کننده ای جهت کاری در آن ساختار و همچنین فرم دارد.
به عنوان مثال لری حشره را در نظر بگیرید. لری که خودش از ساکنین سرزمین پریان می باشد، از بدو وارد شدن گرترود به عنوان همراه و همچنین راهنمایش شناخته می می شود تا در آن سفر جست و همچنین جوی کلید، دائما همراهش باشد، و همچنین تغییر پیدا کردن به تنها دوست گرترود می می شود که در هر شرایطی سعی می کند به او کمک کند و همچنین از مخمصه نجاتش دهد و همچنین با بدخلقی هایش به راحتی کنار می آید. او حتی هنگام و زمانی که که گرترود جهت مدتی طولانی بی هوش می می شود، کنارش می ماند، جهت خود منزل و خانه ای میسازد و همچنین زندگی و همچنین خانواده ای تشکیل می دهد تا آنکه او به هوش آید و همچنین در عین حال که پیروزی گرترود در ماموریتش برایش مهم می باشد، در کل به شمایل کارمند خسته ای می ماند که تنها و فقط پی انجام وظیفه ای که انجامش به او محول شده می رود و همچنین از آن وظیفه چندان هم راضی نیست. آن همراهی و همچنین آن ارتباط و رابطه یکی از جذاب و جالب ترین و همچنین عجیب ترین ارتباط و رابطه های دوستی بین دو کاراکتر در خاطرات متاخر ادبیات مصور را ساخته یا ایجاد می کند.

Untitled1 نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland

از سوی دیگر، کاراکتر ملکه را داریم که دشمن گرترود محسوب می می شود. او از دور ناظر سفر گرترود و همچنین هرج و همچنین مرجی می باشد که در سرزمین پریان به پا کرده و همچنین آن هر دو، تشنه به خون یکدیگرند. طوری که ملکه با آنکه طبق قوانین سرزمینش نمی تواند خودش به روش مستقیم آسیبی به مهمانش گرترود بزند ولی تمام سعیش را می کند تا راهی جهت کشتنش پیدا کند و همچنین همّ و همچنین غمش محو شدن گرترود از جهان تحت حکومتش می باشد تا از شرش خلاص می شود و همچنین نظم و همچنین آرامش را به سرزمینش بازگرداند. ولی کم کم آن هدف ملکه جهت بازگرداندن آرامش به قلمرواش تغییر پیدا کردن به میل انتقام گیری از گرترود و همچنین نوعی عقده ی فردی یا شخصی می می شود و همچنین در آن راه از هیچ چیز کم نمیگذارد.
یکی از موارد و نکات جذاب و جالب در مورد ی “از سرزمین پریان متنفرم” تکنیک روایی آن هم می باشد. هر شماره، با یک راوی جدید شروع می می شود که خودش نیز یکی از شخصیت های داستان می باشد. ولی آنقدر دوام نمی آورد تا روایتش را تمام کند. و همچنین با آنکه آن فرمولی ثابت در آغاز هر شماره می باشد، ولی یکی از جذابیت های داستان می باشد و همچنین کمیک ریلیف گل درشتی می باشد که خواننده بعد از یکی دو شماره که قلق کار دستش آمد، منتظر آن هم می باشد تا گرترود تبرش را درون فرق سر راوی بخت برگشته فرو کند و همچنین داستان با سرعت دیوانه وارش و همچنین مستقل از راوی به پیش برود. همچنین پایان هر شماره همراه با کلیف هنگر می باشد که البته در شماره ی بعد، جهت رفع و همچنین رجوع آن هم مخاطب را زیاد منتظر نگه نمی دارد و همچنین یا به راه حل های محیر العقول رو نمی آورد. همین سادگی و همچنین سهل انگاری و همچنین سبک بالی جهان داستان می باشد که لذت بودن در آن هم را دو چندان می کند.
قسمت و بخش پایانی “از سرزمین پریان متنفرم” دو پلات توئیست فوق العاده دارد، که در عین سادگی به دوست داشتنی و جذاب تر و همچنین مهیج تر شدن کار کمک می کند و همچنین در واقع بایستی و حتما گفت کار اسکاتی یانگ در پلات چینی هم جدای از طراحی جهان رنگارنگش، واقعا قابل تحسین بوده که از آن جهان و همچنین ساختار تماتیک آن هم که در ابتدا اکثرا و بیشتر به نوعی تجربه و همچنین شوخی مقطعی می مانست، داستان و همچنین پلاتی واقعی استخراج کرده که حتما جلدها و همچنین ولیوم های بیشتری خواهد داشت با داستان ها و همچنین ماجراهای اکثرا و بیشتر که خوانندگان به خواندنشان راغب خواهند بود. حرف آخر آنکه “از سرزمین پریان متنفرم” یکی از بمب های تکان دهنده ی نشر یافته شده شده در ایمیج در طول سال شمسی قبل و همچنین امسال بود و همچنین از لذت قسمت و بخش ترین تجربه های کمیک بوکی که می توانید توقعش را داشته باشید.

 


منتقد : فرنوش فدایی 

امتیاز : ۸ از ۱۰

کپی‌رایت © ۲۰۱۶ فانتزیِ کمیک
هرگونه کپی‌برداری بدون ذکر منبع مجاز نمی‌باشد.


نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland در تاریخ ۱۹ May 2016 | 11:05 pm نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...یک دیدگاه برای “نقد و همچنین بررسی کردن کمیک I Hate Fairyland

  1. احسان

    سلام میشه بگید از کجا میشه این کمیک بوک رو دریافت کرد

    No votes yet.
    Please wait...
    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک