مراحل بیماری آلزایمر

وهله ی پیش دمانس
alzheimers 05 مراحل بیماری  آلزایمر
کارت پزشکی

حامی سلامت,کارت پزشکی,مراکز دندان پزشکی و تفریحی کارت حامی سلامت, تعرفه دندانپزشکی و زیبایی

نخستین علایم اکثرا ٌ به غلط در رابطه با پیری یا اضطراب تصور می شوند. تست کامل روان شناختی عصبی می تواند موارد خفیف ادراکی را تا هشت سال پیش از آنکه شخص معیارهای بالینی را جهت تشخیص آلزایمر انجام دهد نشان دهد. این علایم اولیه می توانند بیشتر مجموعه کار های روزمره ی زندگی را تحت اثر قرار بدهند. از دست دادن حافظه چشـم گیرترین نقص بوده که به صورت اشکال در به خاطر آوردن مطالب خود را نشان خواهد داد. مشکلات کوچک عملکرده ای اجرایی از عبارت حواس جمعی برنامـه ریزی انعطاف پذیری ، فکر کردن ، یا اختلالات در حافظه ی معنایی(حافظه ای از معانی مفهوم ها ) ، نیز می توانند علامتی از مراحل اولیه آلزایمر باشند. عدم واکنش جواب را می توان در این وهله مشاهده نمود و وهله ی پیش بالینی بیماری اختلال شناختی خفیف نامیده شده است.

وهله ی اولیه

در افراد مبتلا به آلزایمر ، ارتقا در اختلال یادگیری حافظه در نهایت منجر به تشخیص قطعی می شود. در بخش کوچکی از آنها ، مشکلات زبانی ، عملکرده ای اجرایی ، نا ادراکی یا فقدان حس ، اختلال در حرکات عضلانی ناتوانی در انجام کارهای جسمی-کنش پریشی ، موارد چشـم گیرتری از موارد مربوط به حافظه می باشند . آلزایمر بر روی همه ظرفیت های حافظه به طور یکسان تاثیر نمی گذارد. خاطرات قدیمی تر از زندگی شخص(حافظه ی اپیزودیک) حقایق آموخته(حافظه ی سمانتیک یا معنایی) ، و حافظه ی ضمنی(حافظه ای از بدن در مورد چگونگی انجام کارها ، مانند مصرف از یک چنگال برای غذامیل کردن ) تا میزان کمتری نسبت به واقعیت ها یا خاطرات جدید تحت اثر قرار می گیرند.

موارد زبانی عمدتا با کاهش در پیداکردن واژگان و روحی در گفتار معین می شود ، که به ناتوان شدن زبان گفتاری نوشتاری منجر خواهد شد. در این وهله شخص مبتلا به آلزایمر اکثرا ٌ قادر به برقرار کردن عقاید آسان است . در حالیکه انجام وظایف دقیق حرکتی و عضلانی مانند نوشتن ، نقاشی کردن یا لباس پوشیدن حرکت خاص همموسیقی ی و پروگرام ریزی موارد (اختلال در حرکات عضلات) ممکن است وجود داشته باشد. با پیشرفت بیماری ، افراد مبتلا به بیماری آلزایمر می توانند بسياري از وظایف را به طور مستقل انجام دهند ، اما ممکن است نیاز به کمک یا نظارت بر کار های شناختی خود داشته باشند.

وهله ی میانی

زوال عقلی پیش رونده در نهایت استقلال شخص را با اشکال روبرو می نماید . موارد گفتاری به ناتوانی در به یاد آوردن واژگان ظهور می نماید ، که به تعویض مکرر واژگان ناصحیح می انجامد. مهارت های خواندن نوشتن هم به تدریج فراموش می شوند. سکانس های حرکتی پیچیده با گذشت و پیشرفت کمتر همموزیک می شده ، پس خطر افتادن افزایش می یابد. در طول این وهله ، موارد مربوط به حافظه بدتر شده فرد شاید بستگان نزدیک خویش را نشناسد. حافظه ی بلند مدت ، که پیش از این سالم بوده ، دچار اختلال می شود.

تغییرات رفتاری روان شناختی عصبی شایع تر می شوند. علایم رایج حاوی سردرگمی ، تحریک پذیری تندخویی و تاثیر بی ثباتی بوده که به گریه ، طغیان و پرخاشگری بی اختیاری ، یا پایداری در مساوی مراقبت می انجامد. قریب به ۳۰ درصد از بیماران گرفتار عدم هویت کژپنداری دیگر علایم توهمی می شوند. بیماران همچنین روان آبعضی از روند محدودیت های بیماری شان را از دست می دهند(anosognosia). بی اختکمک ادراری می تواند ظهور نماید. این علایم جهت بستگان مراقبت کنندگان بیمار ایجاد تنش می نماید ، که با انتقال بیمار از مراقبت در منزل به دیگر مراکز مخصوص مراقبت زیاد می توان آن را كم شدن داد.

وهله ی پیشرفته

در طول وهله ی پایانی بیماری آلزایمر بیمار کاملا وابسته و متکی به افراد نگهداری کننده می شود. زبان به عبارات و عبارات آسان یا حتی تک عبارت ها كم شدن یافته در نهایت به از دست دادن کامل کلام گفتار می انجامد. با وجود از یاد بردن توانایی های گفتاری ، بیماران اکثرا می توانند سیگنال های حس ی را درک کنند. البته اگر چه پرخاشگری احتمال دارد هنوز وجود داشته باشد ، اما بی حسی خستگی شدید پیامدهای زیاد شایعتر هستند . بیماران در نهایت قادر به انجام حتی آسان ترین کارها بدون یاری نخواهند بود.

متخصصان مراحلی را جهت توصیف چگونگی تغییر توانایی های فرد از عملکرد نرمال طی بیماری آلزایمر پیشرفته طراحی کرده اند:

وهله ی اول: بدون آسیب و اختلال

وهله ی دوم: زوال زیاد خفیف

وهله ی سوم: زوال خفیف

وهله ی چهارم: زوال مبوسیله

وهله ی پنجم: زوال نسبتا شدید

وهله ی ششم: زوال شدید

وهله ی هفتم: زوال زیاد شدید

با اهمیت زیاد است به یاد داشته باشیم که مراحل ، راهنماهای کلی می باشند ، و علایم خیلی تغییر می کنند. بیماران علایم یکسان یا پیشروی یکسان در مریضی را تجربه نخواهند کرد. این ساختار هفت وهله ای بر اساس سیـستم طراحی شده بوسیله بری ریسبرگ کارشناس بالینی است .

وهله ی اول :

بدون آسیب و اختلال(عملکرد نرمال)

فرد هیچ گونه مشکلات مربوط به حافظه را تجربه نخواهد کرد. مصاحبه پزشک کارشناس با فرد بیمار هیچ گونه شواهدی از علایم را نشان نمی دهد.

وهله ی دوم :

زوال شناختی بسیار زیاد خفیف(احتمال دارد تغییرات عادی مربوط به سن یا علایم اولیه ی بیماری آلزایمر باشد)

فرد شاید حس نماید که در حال از یاد بردن خطای حافظه است -فراموش کردن واژگان آشنا یا محل اشیاء روزانه ه ، اما هیچ علایمی نمی تواند در حین یک معاینه ی پزشکی یا بوسیله دوست ها ، خانواده یا همکاران شناسایی شود.

وهله ی سوم :

اختلال شناختی خفیف(بیماری آلزایمر وهله ی اولیه را می توان در بعضی مبتلایان نه تمام که این علایم هستند تشخیص داد)

دوست ها خانواده یا همکاران متوجه موارد ی می شوند. در طول معاینه ی مفصل پزشکی پزشکان شاید قادر به شناسایی موارد ی در حافظه یا تمرکز فرد بشوند. موارد رایج وهله ی سوم حاوی موارد زیر است :

-موارد شایان توجه مربوط به کلمه یا نام صحیح

-مساله به یاد آوردن اسامی زمان روبرویی ملاقات با افراد جدید

-داشتن مساله شایان توجه تر در انجام کارهای اجتماعی فراموش کردن اطلاعاتی که تازه آنها را مطالعه کرده

-گم کردن یا جابجاگذاشتن یک شی ء ارزمشند.

-ارتقا مساله در برنامـه ریزی یا سازمان دهی.

وهله ی چهارم :

اختلال شناختی مبوسیله (بیماری آلزایمر وهله ی خفیف تا اولیه)

در این وهله یک مصاحبه ی پزشکی دقیق بایستی قادر به شناسایی نمودن موارد روشن و صریح در چندین زمینه باشد:

-فراموشی وقایع

-ناتوانی در محاسبه ریاضی ذهنی برای مثال ، شمارش به معکوس از ۱۰۰ تا ۷

-مساله بیشتر در انجام وظایف پیچیده مانند ترتیب دادن شام جهت مهمانان پرداخت چک یا مدیریت امور مالی

-فراموشی درمورد ی تاریخچه ی شخصی خود

-بدخلق منزوی شدن ، خصوصا در وضعیت های رقابتی ذهنی یا اجتماعی

وهله ی پنجم :

زوال شناختی نسبتا شدید(بیماری آلزایمر مبوسیله یا وهله ی میانی)

فاصله و شکاف در حافظه فکر کردن برجسته است ، افراد نیاز به یاری در کار های هـر روز دارند. در این وهله مبتلایان شاید :

-قادر به یاد آوردن آدرس یا شماره تلفن خود یا دبیرستان یا دانشگاهي که از آنجا فارغ التحصیل شده اند نباشند.

-گیج شدن درمورد ی جایی که آنها می باشند یا تاریخ روز

-مساله داشتن در حساب ذهنی مانند شمارش معکوس

-نیاز به کمک در گزینش لباس صحیح مناسب فصل یا موقعیت

-به یاد آوردن جزئیات چشم گیر درباره ی خود خانواده

-نیاز به یاری نداشتن در میل کردن یا استفاده از توالت

–حافظه در حال بدترشدن است تغییرات فرد ی شاید ظهور کرده افراد نیاز به کمک وسیع ای در کار های هـر روز داشته باشند.

وهله ی ششم :

(بیماری آلزایمر نسبتا شدید یا وهله ی میانی)

در این وهله افراد شاید :

-آگاهي از تجربیات همچنین آبرخي از اطراف را از دست بدهند

-نام خود را به یاد آورند اما درباره تاریخچه ی شخصی شان مساله داشته باشند

-چهره های آشنا غیر آشنا را تشخیص بدهند ولی در به خاطر آوردن اسم همسر یا فرد مراقبت کننده مساله داشته باشند

-در پوشیدن صحیح به یاری نیاز داشته باشند ، و احتمال دارد بدون نظارت ، غلط اتی مانند پوشیدن پیژامه به جای های روز یا پوشیدن کفش را انجام بدهند

-تغییرات بزرگی را در الگوهای خواب تجربه کنند-خوابیدن در طول روز شب پر تلاطم بی قرار شوند

-در کنترل جزئیات توالت رفتن نیاز به یاری داشتن

-در کنترل مثانه یا شکم خود مساله مکرر فزاینده داشته باشند.

-تغییرات رفتاری شخصیت ی بزرگی از عبارت سوء ظن و توهمات یا رفتار وسواسی دوباره تکرار ی مانند شستن دست

– گم شدن

وهله ی هفتم :

زوال شناختی بسیار زیاد شدید (بیماری آلزایمر شدید یا وهله ی پایانی)

در وهله ی پایانی آلزایمر بیماران توانایی جواب دادن انجام مکالمه و در نهایت کنترل حرکت را از دست می دهند. آنها احتمالا هنوز واژگان یا عبارات ی را بیان کنند.

در این وهله ، بیماران بیش از مراقبت شخصی هـر روز شان نیاز به کمک ، از عبارت غذا میل کردن یا استفاده از توالت دارند. همين طور ممکن است توانایی خندیدن ، نشستن بدون یاری و بالا نگهداشتن سر را از دست بدهند.

سرعت عمل یا واکنش غیر طبیعی می شود. عضلات سفت می شوند. در بلعیدن قورت دادن مساله پیدا می کنند

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک