تابلوي گچي يا وايت برد؛ کدام یک؟

مقدمه:

ترديدي نيست كه وسايل کمک روش ي در هموار ساختن راه دشوار تعليم و تدريس نقش ارزنده اي دارند مربياني كه درنظام هاي پيشرفته ي آموزش ي حداكثر استفاده را از اين نوع وسايل مواد مي كنند
%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA %D8%A8%D8%B1%D8%AF 600x586 تابلوي گچي يا وايت برد؛ کدام یک؟
وایت برد

وایت برد,وایت برد,وایت برد
، بيش از پيش به ارزش كلي اين وسايل واقفند. وسايل آموزش ي حامل هايي هستند برای ایجاد رابطه صحيح تاثیر گذار با شاگرد، با اين تعبير وسايل کمک آموزش ي جزء ضروری و حتمي راهنمای – يادگيري می باشند . در هر وهله از روش يك شخص به عنوان معلم يا مربي بايد تدريس كند فرد افرادي بايد در نقش شاگرد مورد روش قرارگيرند و موضوعي نیز به عنوان پيام راهنمای ي در ميان باشد تا عمل تدريس تحقق پيدا كند . درصورت نبود يكي از اين سه علت ، اصولآ تدريس انجام نمي گيرد. اما علت ديگري نيز به عنوان راه و يا وسيله بايد در اختيار باشد تا برقراري رابطه بين دو علت اول و دوم در نتيجه فهم علت سوم را ممكن سازد.(شعباني ص۱۸۹-۱۳۸۰) این علت همان وسیله روش ی است. دريك تقسيم بندي از وسايل روش ي مي توان آن ها را به دو دسته تقسيم كرد : وسايل یاری روش ي همياري[۳] وسايل کمک آموزش ي تسهيل كننده[۴] .

يكي از رسانه هايي كه در زمره ي وسايل روش ي تسهيل کننده قرار مي گيرد تابلوهاي آموزش ي هستند كه به انواع مختلفي چون : تابلوهاي گچي، تابلوهاي پارچه اي، تابلوهاي مغناطيسي، تابلوهاي الكتريكي، تابلوهاي تخته سفید ، تابلوهاي چسب دار تابلوائلانات(احديان ص۷۹-۱۳۷۶)تقسیم می شوند.

باتذکر به اينكه تابلوهاي گچي از متداول ترين و پرمصرف ترين وسايل کمک راهنمای ي در سيستم روش ي ماست همچنين به دليل جايگزيني تابلوهاي تخته سفید به جاي تابلوهاي گچي استفاده ي زیاد معلمان از آن ها دركلاس هاي درسي دراين مقاله به تبيين و تشريح علل عوامل تاثیر گذار در استفاده از اين دو نوع تابلو به محاسن معايب آن ها از نظر معلمان دانش آموزان مي پردازيم.

ويژگي ها ومعین ات تابلوهاي گچي و تابلوهای سفید:

بیشتر تابلوهای گچی از جنس چوب بوده وچوب های مصرف شده در آنها ؛ نئوپان تخته های تراشیده شده ی درختان جنگلی تخته های فیبری بصورت فشرده است .در سال های اخیر با استفاده از گچ و سیمان تابلوهای بتونی یا ملاتی هم تهیه و تولید می شود. تابلوهای گچی به ابعاد ۲×۵/۱ یا ۲ ×۳ تولید و ساخته می شوند. در قدیم تابلوهای گچی به دلیل داشتن رنگ مشکی به تخته سیاه معروف بودند. اما در حال حاضر به دلیل توصیه روانشناسان ،این نوع تابلوها به رنگ سبز تهیه و تولید می شوند . جنس تابلوهای تخته سفید از چوب جمع و جور شده است ؛که بعد از صاف صیقلی نمودن چوب ، با رنگ سفید رنگ آمیزی می شود؛ چارچوب تابلو با فلزی ویژه (اکثرا ً آلومینیوم) قاب گرفته می شود. تابلو های سفید به اندازه های گوناگون تولید و ساخت و به بازار عرضه می شود. محل نصب تابلوها روبروی دانش آموزان و حداقل با فاصله ۲ متری از ردیف جلویی روی دیوار است . ارتفاع تابلو ها از روی زمین بین ۸۰ الی ۱۰۰ سانتیمتر بوده بر طبـق استانداردهای جهان ی دانش آموزان از روی سکوی ویژه تابلو در روی آن كار به تحریر می نمایند.

معایب و محاسن تابلوهای گچی و سفید:

در پژوهش که به منظور معرفت محاسن و معایب تابلوهای روش ی مورد استفاده در کلاس، به عمل آمد نتایج زیر حاصل شد:

۸۱%دانش آموزانی که از هر دو نوع تابلو مصرف کرده بودند تابلوهای گچی را جهت استفاده در کلاس مناسب می دانند.۶% آنان استفاده از تخته سفید را توصیه می کنند ۱۳% هم استفاده همزمان از هر دو تابلو را توصیه می کنند.

ویژگی ها ی استفاده از تابلو های گچی از نظر دانش آموزان عبارتند از:

نوشتن باخط درشت بر روی تابلوهای گچی آسان تر انجام می گیرد چرا که معلم گاهي اوقات ناگزیر به مصرف از این نوع خط است .

نقاشی رنگ آمیزی بر روی آن آسان تر آسان تر از تخته سفید است .

در نوشتن با گچ حواس نويسنده پرت نمي شود و با اعتماد به نفس بالا و اطمينان روی آن مي نويسد.

خواندن مطالب نوشته شده روی تابلو های گچی آسان تر از تابلوهای سفید است .

دانش آموزان از همان زمان شروع تحصیلات ، به نوشتن در روی تابلوهای گچی عادت کرده اند.

مرمت هزينه ي تعمیر و نگهداري تابلو های گچي نسبت به تابلو های سفید مقرون به صرفه تر است.

ویژگی ها ی استفاده از تخته سفید:

اکثر دبیران ریاضی شیمی و فیزیک به دلیل استفاده خیلی از تابلو در کلاس ، تخته سفید را به تابلو های گچی ترجیح می دهند و دلایل آنها برای این کار عبارتند از:

پاکی و نداشتن گرد و غبار در کلاس درس

جایی که نصب تخته گچی امکان نداشته باشد تخته سفید کارآیی زیاد ی دارد.

حمل نقل آن آسان است.

با یک دستمال آسان هم قابل پاک کردن است.

جابجایی ماژیک آسان تر تمیـز تر از گچ است و معلم می تواند ماژیک ها را در کیف نیز حمل نماید .

معايب تخته سفید از دیدگاه دانش آموزان و معلمان:

چون پهناي نوشته در اين نوع از تابلوها كوچك وكم است لذا از فاصله ي دور قابل رويت و تشخيص نيست بخصوص در ترس و نگرانی يم اشكالی كه داراي ريزه كاريهاي زيادي هستند مناسب نمی باشند .

براي نوشتن بر روي تابلو اکثرا ً حروف كتابي خواناتر است. با توجه به لغزنده بودن سطح تابلو هاي تخته سفید عملاً امكان نوشتن با حروف كتابي غير ممكن مي باشد.

براي راست نوشتن، بايستي نويسنده همراه حركت دست، حركت كند. اگر در نوشتن بر روي تخته سفید حركت كنيم خط نوشتاری بد و ناخوانا خواهد شد.

اگر نوشته اي بر روي تخته سفید مدت بسیار زیاد ی بماند اثري از نوشته ي قبلي باقي خواهد ماند به مروركيفيت تخته سفید از بین خواهد رفت.

ماژيك جهت نوشتن به راحتي در دسترس دانش آموزان قرار نمي گيرد. چون قیمت آنها نسبت به گچ پرهزینه است. لذا مدیر ان را فقط در اختیار معلم قرار می دهد.

كوچك ريز نوشته مي شود برخي دانش آموزان نمي توانند به راحتي نوشته های تابلو را ببينند.

به دليل شفاف بودن سطح وايت برد، نور منعكس مي شود به ویژه موقع روشن بودن لامپ كلاس این مشكل بیشتر حس می شود.

برخي از دانش آموزان بوي ماژيك را ناخوش آيند مي دانند.

برخي از دانش آموزان اظهار می دارند نوشتن بر روی وايت برد نوع حس مصنوعي موقتي بودن را در آنها ايجاد مي كند.

جهت روان شدن جوهر ماژیک ، دروقت نوشتن با ماژيك بايستي نوك آن به پايين باشد؛ درچنين شرايطي نوشتن غيرممكن مي شود اگرچنين نكنيم بعد از چند لحظه نوشته كم رنگ تر مي گردد، تا جايي كه از ردیف های انتها کلاس نوشته غیرقابل خواندن می شود.

ماژیک ویژه تخته سفید بسیار زیاد زود تمام می شود.

اکثر تخته سفیدهای موجود در بازار در اندازه های کوچک تولید و ساخته شده اند؛ پس فضای آنها در موقع نوشتن زود تمام می شود.

برای درس هایی که حاوی روند دستورالعملی می باشند پر زحمت است.(مثل دستورالعمل تست درس علوم)

یک اشکال بزرگ این است که افراد دیگر اکثرا به طور غلط ی از ماژیک های معمولی روی تخته سفید استفاده می کنند ؛ در این صورت پاک کردن و تمیـز نمودن تابلو زیاد دشوار خواهد شد.

چگونگي استفاده ازتابلوهاي گچي درروش :

تابلوهاي گچي بايد دائماً تميز باشد و حداقل هفته اي يك بارشسته شوند.

براي نوشتن برروي آن ازگچ هاي نه زياد نرم و نه زياد سخت مصرف شود.

براي پاك كردن تابلوهاي گچي از تخته پاك كن نمدي مصرف شود از بالا به پايين كشيده شود تا ذرات گچ در هوا پخش نشود. ولی چنانچه با تخته پاک کن اسفنجی كار به پاک کردن تخته می کنیم می باید تخته پاک کن مرطوب باشد.

مکان نصب آن متناسب باقد دانش آموزان باشد.

نور بايد از سمت چپ به آن بتابد و از نصب تابلو به روي پنجره بايد اجتناب كرد.

جهت نوشتن مفاهيم جديد نكات با اهمیت ازگچ رنگي استفاده شود.

در نوشتن از حروف كتابي استفاده شود براي راست نوشتن بايستي همراه حركت گچ نويسنده حركت كند.

از تلفيق نوشته تصوير استفاده شود و نيز وهله به وهله نوشته شود نه يكجا.

آماده كردن وسايل مورد نياز ازقبيل گچ و گردگير(پاك كن)

براي اين كه تخته ی صاف و صيقلي نور را منعكس چشـم ها را ناآسان نكند آن را از رنگ هاي سياه يا سبز گزینش مي كنند جهت نوشتن در تخته هاي سبز رنگ ازگچ هاي الوان (بويژه سبزرنگ) استفاده مي شود(بیات ومقدم ص ۱۵۶، ۱۳۷۵)

توصیه هایی جهت مصرف از تابلو های گچی تخته سفید:

به تناسب سن و توانايي دانش آموزان و نيز فضاي موجود كلاس، مي توان از انواع تابلوها مصرف كرد. مثلاً در دوره ي ابتدائي با توجه به اين كه هنوز دست دانش آموزان جهت نوشتن از وسايل غير از قلم عادت نكرده اند در نوشتن مي بايستي دست خود را به جايي تكيه بدهند، اين كار در استفاده از تابلوههاي گچي همزمان با فشاري كه دانش آموز به گچ تخته وارد مي كند يك نوع تكيه گاهي جهت او محسوب مي شود؛ ولي در تابلوهايي مثل تخته سفید اين كار به سختي انجام مي گيرد چون اگر فشار زيادي به ماژيك وارد شود به دليل صاف بودن صفحه ي تخته سفید ماژيك سریع سُر مي خورد و عملاً نوشتن را مشكل تر مي كند.

در دوره ي راهنمايي مي توان به همراه مصرف از تابلوهاي گچي از تابلوهاي تخته سفید مصرف كرد در برخي دروس اين كار به راهنمای کمک مي كند اما استفاده ي محدود از آن توصيه مي شود.

درسطح دبيرستان و پيش دانش کده ي با توجه به معايب شمرده شده برای تخته سفید، معلمان مي توانند با گرايش دانش آموزان از هر دو نوع تابلو مصرف كنند. اما نصب تابلوهاي تخته سفید روي تابلوهاي گچي صحيح نيست چون امكان نوشتن با گچ را از بين مي برد. پس خوبتر است جاي مناسبي جهت نصب آن پيدا كنند.

معلمانی که از تابلوهای گچی بیشتر مصرف می کنند با استفاده از روپوش های سفید می توانند مانع کثیف شدن لبـاس هایشان در مقابل گرده های گچ شوند.

برای پاک کردن باقی مانده نوشته های زاید روی تخته سفید می توان از ترکیب آب الکل در شیشه های اسپری (مثل شیشه پاک کن) پارچه نرم مصرف کرد.

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک