ایده اساسی و پایه ای نیازمندی ها

– ایده مهم و پایه ای DRP
DRP طرح ریزی تغییرات و تحولات مواد خام از نظر ورود به انبار، میزان استفاده مصرف خروج کالا شبکه توزیعی است. DRP مواد موجود را که در فهرست کالا موجودی ثبت شده در نظر می گیرد این مواد، موادی هستند که می توان آنها را وارد شبکه توزیعی کرد تا پاسخها نتایج لحظه ای را بتوان در رابطه با درخواست نیازهای مشتری ارئه کرد.
%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86 219 ایده اساسی و پایه ای نیازمندی ها
نیازمندیها

– طرح ریزی وهله ای زمانی
طرح ریزی وهله ای زمانی جزو اصلی DRP و MRP است. DRP برای بازسازی زیرسازی مجدد طرح ریزی توزیع بصورت تکنیک استاندارد در می آیند. تکنیکهای طرح ریزی ظرفیت می تواند برای تعیین نیازمندیها تجهیزات حمل نقل، انبار و دیگر منابع با اهمیت زیاد مورد مصرف قرار بگیرد. با استفاده از اطلاعات

سیاستهای DRP ، مدیریت می تواند منابع توزیع را برای پشتیبانی و پشتیبانی از استراتژی های تجاری آینده شرکـت بصورت کلی و کامل تحلیل نماید . تنهاMRP امکان پیشرفت تکمیل JIT را برای اقدامات DRP ساخت و تولیدی در زمینه ارزیابی ارزیابی یک فلسفه و طرح JIT درباره توزیع دیگر اقدامات و محیطهای غیرتولیدی را فراهم می نماید . این امر بدان دلیل رخ می دهد که MRP DRP مفهوم و تعریف عملیاتی فرد دی در رابطه تعریف (just-in-tim) «دقیقآ لحظه ای» را ارائه می نماید . DRP ، تغییرات تحولات مواد را در ورودی، داخل خارج از شبکه توزیعی طراحی می نماید . این سیـستم برای اصلاح و بازبینی کارآیی قابلیت

دارائی و کالا در شبکه های توزیعی تکمیل شد. اهداف مربوط به آن بازبینی کارایی و قابلیت کیفیت تحویل کالا (محصول) به مشتری حداقل کردن میزان مصرف مواد اولیه و موجودی بدست آوردن نرخ های توزیع کلی کمتر، بودند.کاربر د مهم DRP، طراحی میزان تغییرات مواد در شبکه توزیع است. این هدف، طرح ریزی بازسازی زیرسازی مجدد سفارشات بوسیله تولیدکننده ها یا مصرف کنندگان را در برمی گیرد. بدین ترتیب صرف شده، متناسب با میزان سفارش مصرف مشتری ویرایش می شود. بعنوان نتیجه DRP همه اقدامات کار های زیرسازی مجدد را برای اصلاح فهرست کالا موجودی متناسب با سطوح تعریف شده مدیریتی از تمام جهات، درزمینه شبکه توزیع را طراحی و طرح ریزی می نماید .
– هدف اولیه از بکارگیری DRP :

هدف اولیه از DRP بدست آوردن فهرست کالا موجودی معتدلانه متوازن در همه نقاط حالتهای مناسب در شبکه است. در محیط لحظه ای کنونی (که دارای تغییرات لحظه ای است) این امر بدان مفهوم است که می توان بیاری آن پاسخهای سریع، لحظه ای و مناسب را در واکنش به درخواست های مشتری در فهرست کالا موجودی شبکه توزیع اعمال کرد. هرکمپانی ی را که در نظر بگیرید کار های تولیدی یا توزیعی است. DRP قادر است کارایی قابلیت منایع توزیع مواد (خام)، سرمایه گذاری در فهرست کالا و موجودی سرمایه گذاری کاری (تولیدی) را اصلاح نماید .

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک