معرفی کاراکتر | پیکان سبز Green Arrow

معرفی کاراکتر | پیکان سبز Green Arrow

معرفی کاراکتر | پیکان سبز Green Arrow

رابین هود دنیای دی سی.

خاستگاه

76213 102556 green arrow 200x300 معرفی کاراکتر | پیکان سبز Green Arrowجوانی عیاش و همچنین دخترباز که بعد از مردن و مرگ والدینش میلیون‌ها دلار را به ارث برد. اولیور کویین توجه بسیاری به جامعه نداشت و همچنین طوری زندگی می‌کرد که دلش می‌خواست؛ و همچنین صد البته جهت خودش دشمنان ریز و همچنین درشتی تراشید. بعد از آنکه یکی از کارمندانش او را از روی قایق به داخل آب پرت کرد، جهت مدت‌ها تصور می‌شد که او مرده می باشد و همچنین جنازه‌اش هم در دریا سرگردان می باشد ولی او نجات پیدا کرد و همچنین از جزیره‌ای دور افتاده و همچنین متروک سر در آورد. اولیور استعداد تیر اندازی با کمان را داشت، بنابراین از تکه‌های یک ژنراتور به روش مبتکرانه‌ای یک کمان ساخت و همچنین با آن هم به شکار حیوانات پرداخت تا زنده بماند. بعد از هفته‌ها سردرگمی در جزیره، اولیور شروع به جستجو در جزیره کرد تا آنکه تعدادی منزل و خانه‌های کوچک را پیدا کرد که کسی در آنها زندگی نمی‌کرد. سپس او شروع کرد به بیرون آوردن آب از چاه که مشخص شد شهروندان و مردم شهر آن هم قبیله کشته شده‌اند و همچنین باقی مانده‌هایشان در آن هم چاه انداخته شده می باشد. اولیور از آن کار قساوت آمیز شوکه شد و همچنین آن را می‌دانست که بایستی و حتما در حق مسئولین آن کار عدالت اجرا می شود. بعدها یک هواپیما به سمت جزیره آمد و همچنین اولیور هم شروع کرد به علامت دادن به آن هم. ولی هواپیما به او شلیک کرد. اولیور هم با کمانش کنترل هواپیما را به دست آورد و همچنین آن هم را زمین زد. اولیور بالاخره توانسته بود از جزیره گریز و فرار کند: روزی یک کشتی به جزیره نزدیک شد. یک سری قاچاقچی مواد اعتیاد آور و مخدر به آن هم حمله کردند و همچنین محموله کشتی را غارت کردند. اولیور یک لباس ساخته شده از برگ را پوشید و همچنین چشمانش را با گریس که از روی زنجیرهای لنگر برداشته بود پوشاند. او موفق شد قاچاقچیان را دستگیر کند و همچنین خدمه کشتی را نجات دهد و همچنین تنها و فقط قصدش آن بود که از شر آن هم جزیره راحت می شود. ولی باید توجه داشت مشخص شد که آن هم قاچاقچیان بودند که شهروندان و مردم شهر آن هم جزیره را به کشتن و قتل رسانده بودند؛ بنابراین اولیور کمانش را برداشت، مبارزه کرد و همچنین آن هم‌ها را تار و همچنین مار کرد. اولین تجربه مبارزه با جنایت را زمانی تجربه کرد که آن هم قاچاقچیان را تحویل پلیس داد و همچنین به دنیا نشان داد که اراده و تصمیم راسخ دارد به فردی بهتر تغییر پیدا کردن می شود.

او از ثروت عظیمش جهت ساخت تعداد بسیاری تیر مخصوص۱بهره بری و استفاده کرد. تیرهایی شامل: تیرهای طناب دار (جهت بالا رفتن از جایی)، تیرهای برقی (شوکر)، تیرهای انفجاری و همچنین…

کار ساخت و همچنین ساز اولی به آن‌جا ختم نشد. بعدها او حتی «ماشین ارو Arrowcar»، «هواپیما ارو Arrow Plane» و همچنین با الهام از ایده سیگنال بتمن یک سیگنال ارو هم جهت خود ساخت. بعدها با همتایش، «روی اسپیدی هارپر Roy “Speedy” Harper» یک تیم قدرتمند را تشکیل دادند و همچنین جهت مدت‌ها با یکدیگر به مبارزه با جنایت می‌پرداختند. روی هارپر هم مثل اولیور یک تیر انداز قهار بود. بعد از آنکه اولیور ثروتش را از دست داد، گرین ارو به شخصیت تاریک‌تری تغییر پیدا کردن شد که باعث شد یک ریش بلند هم روی صورتش بگذارد. در همین دوران بود که اولیور به روش مشخصی چپ گرا شد.

۱- Trick Arrows: (در داستان‌های تخیلی) تیرهایی که شکلی مثل تیرهای دیگر دارند ولی بعد از پرتاب شدن به شکلی دیگر در می‌ایند و همچنین کار غیره ای انجام میدهند.

سری جدید ۵۲

در آن سری خاستگاه اولیور دچار تغییراتی شد.

اولیور یک مهمانی بر روی یک سکوی نفتی برگزار کرده بود که ناگهان دزدان دریایی به آن هم حمله کردند. با وجود آنکه دوستش «تامی مرلین Tommy Merlyn» به او التماس کرد که کاری نکند و همچنین تنها و فقط گریز و فرار کند اولیور شروع کرد با کمانش تیرانداختن به دزدان دریایی. بعد از خطا رفتن یکی از تیرها و همچنین انفجار سکوی نفتی، دریا اولیور را همراه کمانش به ساحل یک جزیره سوق داد. تامی هم به نظر مرده بود. بعد از مدتی جستجو در جزیره و همچنین رساندن تجربه و مهارت بالا‌های تیر اندازی‌اش به بالاترین حد، روزی در توری به دام افتاد. در آنجا بود که اولیور متوجه شد که تنها نیست. افرادی او را از تور بیرون آوردند و همچنین به اتاقی بردند تا شکنجه‌اش کنند. او با انواع و همچنین اقسام روش‌ها شکنجه شد. روش‌هایی مانند: غرق مصنوعی و همچنین بریدن و همچنین زخمی کردن. از او سوال شد که نامش چیست و همچنین چرا به آن جزیره آمده. با وجود آنکه او نامش را گفت و همچنین گفت که در دریا گم شده بود، آن هم‌ها حرفش را باور نمی‌کردند و همچنین باز هم از او سوال می‌کردند. رهبرشان مردی با ماسک اژدها گفت که دست از شکنجه دادنش بر نمی‌دارد ولی زنده‌اش می‌گذارد. هنگامی‌که میخواستند دندانش را دربیاورند اولیور جهت زنده ماندن با آن هم‌ها جنگید و همچنین حتی بعضی از آنان را کشت. بعد از آنکه از اتاق گریز و فرار کرد، رهبر آنها شخصا او را تعقیب کرد و همچنین مبارزه‌ای تن به تن را با اولیور شروع کرد. در آخر اولیور با پرت کردن دشمنش به پایین صخره او را کشت.

بعدها مشخص شد که تمام آن ماجرا زیر سر پدر اولیور، «رابرت کویین Robert Queen» بوده می باشد؛ حمله به سکوی نفتی، سرگردانی در جزیره و همچنین حتی آن هم مردی که ماسک اژدها داشت. رابرت به یک جامعه مخفی باستانی به نام «بیگانگان The Outsiders» نظر داشت و همچنین به دنبال توتمی به نام «توتم پیکان totem arrow» بود که اقتدار و قدرت بعدی بینی را به صاحبش می‌داد. چند سال شمسی پیش، رابرت توتم را پیدا کرد و همچنین بعدی نه چندان جذاب و جالب اولیور را دیدن کرد. رابرت آن قضایا را پیش آورد تا که اولیور رهبری «قبیله ارو Arrow Clan» را به عهده بگیرد. در نهایت رابرت رو به موت، توتم را به اولیور داد و همچنین زمانیکه اولیور بعدی و همچنین پس نتیجه آن می شود که تصمیمش جهت رهبری قبیله را در آن هم دیدن کرد و همچنین حتی به او پیشنهاد شد که بیگانگان را رهبری کند به جای پذیرفتن بعدی و همچنین آن هم پیشنهاد توتم را خرد کرد تا به همه نشان دهد که هیچ کس نباید به وسیله آن هم توتم محدود می شود. آن هم‌ها بایستی و حتما بتوانند خودشان بعدی خودشان را انتخاب کنند.

آفرینش

95313 188906 mort weisinger معرفی کاراکتر | پیکان سبز Green Arrow

مورت وایزینگر

گرین ارو توسط مورت وایزینگر و همچنین جورج پپ خلق شد و همچنین اولین حضورش در سال شمسی ۱۹۴۱ و همچنین شماره ۷۳ سری کمیک‌های «کمیک‌های جذاب و جالب‌تر More Fun Comics» بوده می باشد. نقل شده که مورت وایزینگر از سری فیلم دیدنی و جذاب‌های «کماندار سبز The Green Archer» که از سری کتاب‌هایی به قلم «ادگار والس Edgar Wallace» اقتباس شده، الهام گرفته بود. مورت از ایده‌های داستان‌های بتمن آن هم دوران بهره بری و استفاده کرد و همچنین یک قهرمان جدید خلق کرد. شباهت گرین ارو و همچنین بتمن آن هم دوران، خیلی زیاد مشخص بود: هر دو از یک جور وسیله نقلیه بهره بری و استفاده می‌کردند (ارو کار و همچنین بت موبیل)، هر دو همتاهای جوانی داشتند (رابین و همچنین اسپیدی) و همچنین هر دو عیاش و همچنین میلیونر بودند. در سال شمسی‌های بعد، گرین ارو به شخصیتی عاقل و همچنین بالغ تر در دنیای دی سی تغییر پیدا کردن شد  و همچنین با معظلات و مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی نظیر استعمال مواد اعتیاد آور و مخدر و همچنین تجاوز، دست و همچنین پنجه نرم کرد. شماره پنج سری کمیک‌های «گرین لنترن/گرین ارو Green Lantern/Green Arrow» توسط «جان لینسی John Lindsay»، شهردار شهرستان نیویورک، مورد تعریف و همچنین تمجید قرار گرفته می باشد.

ادامه دارد…

کپی‌رایت © ۲۰۱۵ فانتزیِ کمیک
هرگونه کپی‌برداری بدون ذکر منبع مجاز نمی‌باشد

جهت آشنایی با دیگر کاراکترها به آن قسمت و بخش رفت و آمد و مراجعه کنید.


معرفی کاراکتر | پیکان سبز Green Arrow در تاریخ ۴ October 2015 | 10:26 pm نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک