آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

نشست اعضای مجلس خبرگان شامگاه سه شنبه در محل دبیرخانه این مجلس در تهران برگزار شد.

9412 25t2736 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2737 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2738 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2739 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2740 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2741 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2742 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2743 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2744 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2745 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2746 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2747 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2748 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

9412 25t2749 آیت الله جنتی در جلسه عصر مجلس خبرگان (عکس)

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک