كاربردهاي فنّاوري NFC

با توجه به سه شيوه معرفي شده در بخش قبل، كاربردهاي متنوعي جهت

325315 كاربردهاي فنّاوري NFC
پرداخت الکترونیکی

پرداخت اختصاصی,دریافت درگاه اختصاصی,درگاه اختصاصی,دروازه پرداخت اینترنتی,سیستم پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت بانکی,سایت پرداخت اینترنتی,پرداخت الکترونیکی,پرداخت اینترنتی

استفاده از فنّاوري NFC بیان شده است كه از خیلی مهم ترين آنها م يتوان
به موارد زير اشاره نمود ( Liezenberg & Achterberg, 2009 ) و
:(NFC Forum, 2008)
−پرداخت سيار: اين كاربرد در بخش بعدي متن مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.
−بليط سيار: ۲۹ در اين كاربرد، موبایل مجهز به فنّاور ي NFC
به عنوان بليط الكترونيك عمل ميك‌ند. به عنوان نمونه، با نصب
پايان ههاي ۳۰NFC در ايستگاه هاي مترو اتوبو سها مي توان از اين
شيوه جهت مصرف از سيستم حمل نقل عمومي بهشیوه NFC
مصرف نمود.
−پوسترهاي هوشمند: ۳۱ پوسترهاي تبليغاتي با مصرف از فنّاوري
N FC مي توانند به پوسترهاي هوشمند تبديل شوند. در اين حالت ،
روي سطح پوستر يك برچسب NFC قرار م يگيرد اشویِژگزینشه با
نزدي كنمودن گوشي موبایل مجهز به فنّاوري NFC به اين
برچسب ، م يتوانند به شيوه Reader/Writer Mode اطلاعات
بيشتري را در مورد محصول سرويس مورد تبليغ دريافت نمايند.
−امتيازهاي وفاداري: ۳۲ در اين كاربرد ، تلفن همراه مجهز به فنّاوري
NFC به منظور ذخيره امتيازهاي وفاداري مشتريان مصرف م يشود.
به عنوان مثال، با اين شيوه فروشندگان مي توانند در خريد
مشتريان از فروشگا ه، امتيازهاي وفاداري را در گوشي موبايل
مشتريان خود ذخيره نمايند. مشتري بعد از جم عآوري تعداد
امتيازهاي كافي مي تواند از اين امتيازها جهت دريافت تخفيف
مصرف نمايد.
−كنترل دسترس ي: ۳۳ در اين كاربرد، از تلفن همراه مجهز به فنّاوري
NFC به منظور دسدلهره و ترس ي به مكا نهايي مانند محل كار منزل،
هتل، اتوموبيل غيره استفاده م يشود. در اين كاربرد، موبایل
به شيوه اي مشابه كار تهاي دساسترس ي مورد استفاده قرار م يگيرد.
−كاربردهاي پزشكي: در اين كاربرد از موبایل مجهز به فنّاوري
NFC م يتوان جهت كارهاي پزشكي از عبارت ذخيره اطلاعات
پزشكي اشویِژگزینشه مصرف نمود. اين اطلاعات ذخيره شده م يتواند
در موارد ي مانند وضعي تهاي اورژانس مورد مصرف قرار گيرد.

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک